Så anlägger du en ny foderplats

Några tips för att anlägga en foderplats för vildsvin

Följ våra enkla tips, så kan vi garantera både en bättre och en roligare jakt, samt att du hela tiden kan övervaka och styra din åtel via vår app.

  1. Placera automaten på en förhöjning för att den ska hållas torr och fräsch över året.
  2. Ställ den med fördel nära en mer tät skog för där känner sig vildsvinen trygga och håller sig då gärna i närheten och går lättare fram till automaten.
  3. Använd ledbelysning för att ljussätta åteln. Med hjälp av FeedCon kan du sänka belysningen till 10-20% styrka när du inte är på plats, vilket sparar batteriet. I och med denna grundbelysning vänjer sig vildsvinen vid att det finns ljus på platsen. Med den nya fjärrstyrningen kan du dessutom justera belysningen direkt när du är på plats.
  4. Välj en plats som är så lättillgänglig som möjligt för att förenkla foderhanteringen. Försök undvik placering nära hårt trafikerade vägar.
  5. Se till att det alltid finns foder kring automaten så att djuren uppehåller sig i området. Använd fodersparläget om du vill hålla igång åteln med minsta möjliga svinn på foder.
  6. Tänk på placeringen i relation till var vinden normalt sett kommer ifrån. Placera skjutkojan/tornet så du oftast har vinden i ansiktet.

Allt fler saker kopplas upp mot internet och nu är det vildsvinens tur att få ta del av tekniken. Hallandsföretaget Nordic Gamekeeper AB är först i världen med att lansera en fjärrstyrd styrbox till foderautomater för vildsvin. Via en app i mobilen kan man ställa in tider för fodergivning, få larm vid driftstörningar eller när fodret börjar ta slut och få information om när vildsvinen har varit där.

– Har du planerat att åka ut och skjuta en viss tidpunkt och sedan kommer ut och ser att automaten inte fungerar blir man frustrerad, säger Carl Pfeiff.

Vildsvinsstammen ökar med cirka 26 procent per år i Sverige och är ett problem när jordbrukare får sina åkrar uppbökade. För att locka bort vildsvinen från växande grödor och hålla stammen på en rimlig nivå använder allt fler timerstyrda foderautomater. Dessa måste dock kontrolleras manuellt. Det kan bli långa och ibland onödiga resor när foderautomatsägaren ständigt måste åka ut i skog och mark för att kontrollera och styra automaten på plats, ibland ända upp till 10 mil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *