Nordic Gamekeeper

Nordic Gamekeeper

Nordic Gamekeeper AB erbjuder innovativa jaktrelaterade produkter och tjänster till jägare och markägare. Vi säljer innovativa kvalitetsprodukter som både bidrar till en bättre jakt/naturupplevelse och till att styra djur för att minska skador på jordbruksgrödor. Vår ambition är att våra produkter och tjänster skall vara de bästa och mest kvalitetssäkra på marknaden när det gäller funktion och prestanda till ett konkurrenskraftigt pris.

Då till nu

Allt fler saker kopplas upp mot internet och nu är det bland annat vildsvinens tur att få ta del av tekniken. Nordic Gamekeeper är först i världen med att lansera en smart styrenhet till foderautomater för klövvilt och fågel. Via Nordic Gamekeepers app ställer man in tider för fodergivning, får larm vid driftstörningar eller när fodret börjar ta slut och får information om när viltet varit där.

– Har du planerat att åka ut och skjuta en viss tidpunkt och sedan kommer ut och ser att automaten inte fungerat på ett tag blir man frustrerad, säger Carl Pfeiff.

Vildsvinsstammen ökar varje år i Sverige och är ett problem när jordbrukare får sina åkrar uppbökade. För att locka bort vildsvinen från växande grödor och hålla stammen på en rimlig nivå använder allt fler timerstyrda foderautomater. 

Åteljakt är säker jakt

Man uppskattar att det idag finns ca: 300.000 vildsvin i våra skogar. De kan riva upp en fotbollsplan eller en trädgård över en natt, och skapar stora problem när de kommer närmare bebyggelsen.

- Lantbrukare får sina åkrar uppbökade, och man beräknar kostnaden för skador till 1 miljard om året.  Naturvårdsverket vill nu minska trafikolyckor och skördeskador till hälften, och det ska ske med jakt. Då är åteljakt är det säkraste och bästa sättet. Med hjälp av åtel och Foderplatser lockar man bort vildsvinen från växande grödor och håller stammen på en rimlig nivå.