Vanliga frågor: FeedCon

 • Kan man byta nivå på abonnemanget med FeedCon?

  Ja, de är möjligt.

  Gå in på din FeedCon enhet i Nordic Gamekeeper appen, tryck på abonnemang, välj nivå du vill ändra till och tryck migrera.

 • Hur ansluter jag en åtelkamera till min redan installerade FeedCon?

  Gå in i appen Nordic Gamekeeper, klicka på FeedCon du vill para ihop kameran med. Klicka på Inställningar. Klicka på Kamera så visas en unik e-postadress. Ange den här adressen i din åtelkamera.

  Klart! Nu kommer åtelkameran att skicka bilderna direkt till bildgalleriet på din FeedCon i Nordic Gamekeeper-appen.

  Obs! För att ha tillgång till Bildgalleriet på FeedCon behövs Premium nivån på abonnemanget.

 • App larm - Abonnemanget har gått ut

  Ditt abonnemang har löpt ut och nu slutar spridningen på din foderautomat. För att få igång din foderautomaten igen, gå in under abonnemang och betala för en ny period.

 • App larm - Lampan sönder

  Om du får detta larm så är din led belysning sannolikt sönder eller inte ansluten på ett korrekt sätt. Larmet indikerar att ingen/lite ström gå genom ledbelysningen. Verifiera att ledbelysningen fungerar genom att ansluta den direkt till en strömkälla (t.ex. batteriet). Se till att den är korrekt ansluten till lamputgångarna på din FeedCon.

  Ledbelysningen  kan testas genom att genomföra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs). Tycks ledbelysningen inte fungera, kontakta Nordic Gamekeepers support.

  OBS! Var försiktig med att ansluta en alltför kraftfull ledbelysning då systemet endast tolererar ledbelysning som drar mindre än 5 A ström (mindre än 60 W).

 • App larm - Foder slut

  Indikerar att fodret är på väg att ta slut i behållaren. Besök din foderautomat och fyll på behållaren. Kom ihåg att återställa din nivågivare efter påfyllning.

  Om du har problem med din fodernivågivare, verifiera att sensorn fungerar genom att mäta över sensoringångarna på din FeedCon. Spänningen ska gå från 2.5 V till 0 V då sensorn aktiveras.

  Tips!

  Är Nivågivaren aktiverad i appen?
  Ligger under inställningar på din FeedCon enhet.

  Får inget larm om låg fodernivå?
  Testa att om Nivågivaren indikerar när kretsen bryts vid ner vinkling av nivågivaren. 

  Kontakta Nordic Gamekeepers support för mer hjälp.

 • App larm - Motorn kärvar

  Larmet indikerar att motorn drar ovanligt mycket ström och går troligen trögt eller sitter fast helt. Systemets strömövervakningsfunktion avbryter då utfodringen. Inspektera din FeedCon och spridarmotor efter möjliga fel och kontrollera att motorn roterar fritt och inte sitter fast. Om allt verkar vara på sin plats, prova köra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs).  OBS! Kalibrera om med laddat batteri och foder i behållaren.

  Tips!

  Motorn går lätt?
  Har du kalibrerat med lite foder eller tom. Testa att göra en ny kalibrering.

  Var de länge sen du gjorde en kalibrering?
  Motorn drar mer ström än tidigare. Testa att göra en ny kalibrering.

  Bytt batteri?
  Har du missat att göra en kalibrering vid bytet? Testa att göra en ny kalibrering.

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • App larm - Motorn går för lätt

  Larmet indikerar att spridarmotorn går lättare än normalt, troligen p.g.a. att fodret börjar ta slut eller att det sitter fast i behållaren. Besök din återplats och verifiera om detta är fallet. Om allt är som det ska, överväg att kalibrera om din FeedCon (omstart av FeedCon krävs). OBS! Kalibrera om med laddat batteri och foder i behållaren.

  Tips!

  Är de stopp i tunnan?
  Åtgärda stoppet och kolla så att de rinner som de ska.

  Slut på foder i tunnan?
  Fyll på tunnan minst till hälften och kör en ny kalibrering.

  Om problemet kvarstår, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • App larm - Motor ej ansluten

  Ingen ström uppmättes när spridarmotorn skulle körts, vilket indikerar att motorn ej är korrekt ansluten. Besök din återplats och verifiera att motorn är ansluten korrekt. Om allt verkar vara på sin plats, prova köra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs).

  Tips!

  Är de glapp i kablarna?
  Kolla kablarna till motorn att de sitter fast och är insatta rätt.

  Ser allt rätt ut?
  Tvångskör motorn direkt mot batteriet, koppla kablarna mot polerna.

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • App larm - Kritisk batterinivå

  Batteriet som försörjer FeedCon-boxen med ström är nästan helt slut och behöver bytas ut/laddas så snart som möjligt.

 • App larm - Låg batterinivå

  Batteriet som försöjer FeedCon-boxen med ström börjar ta slut och behöver bytas ut och laddas. Spridarmotorn körs sannolikt med mindre kraft då batteriet börjar ta slut.

  Tips!

  Var de längesen du bytte batteriet?
  Strömmen i batteriet räcker inte till för att försörja FeedCon enheten. Byta batteri och gör en ny kalibrering.

 • App larm - FeedCon har startats om

  Om du får detta larm så har FeedCon-systemet startats om. Om detta var en oväntad händelse kan det indikera att systemet har problem med strömförsörjningen, t.ex. p.g.a. låg batterinivå eller för att batteriet inte är anslutet ordentligt. Det är än mer sannolikt att systemet startar om i samband med körning av spridarmotorn då batteriet inte ”orkar” levererar tillräckligt för både motorn och FeedCon. I detta fall uteblir utfodring.

  Notera att larmet indikerar en omstart av systemet och att det nu är igång igen. Det är möjligt att det bara var ett tillfälligt fel med strömförsörjningen om problemet inte är återkommande. Om du misstänker att någon obehörig har manipulerat din FeedCon så kan det vara en god idé att besöka din åtelplats och kontrollera att allt är som det ska.

  Kontakta Nordic Gamekeepers support för mer hjälp.

 • App larm - FeedCon inaktiv

  Om du får detta larm och inte har möjlighet att besöka din box, vänta 24 timmar. Har du efter det inte fått en ny syncning kan du behöva besöka din box och starta om den. Verifiera att den gröna dioden blinkar på boxen efter omstart. Om inte så kan boxen vara skadad/defekt och behöver bytas ut.

  Ifall felet är frekvent återkommande eller inte löses av ovanstående, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • App larm - Kalibrering misslyckades

  Detta larm indikerar att kalibreringskörningen misslyckats. Kontrollera att batteriet och motorn är anslutna korrekt och att inget blockerar motorn. Prova vrida motoraxeln manuellt och se till att den roterar relativt fritt och inte sitter fast (var noggrann med att koppla ur batteriet först så att motorn inte startar oväntat och orsakar skada).

  [OBS! (Gäller FeedCon modell 1) Glöm inte vid kalibrering att täcka/lossa kabeln till solpanelen!]

  Tips!

  Har du brutit strömmen?
  Startade du om strömmen till FeedCon enheten precis innan du startade kalibrering i appen.

  Har du dålig täckning på din mobiltelefon?
  Förmodligen räcker inte täckningen för att komma i kontakt med appen för att starta en kalibrering.

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • Får inte utslag på Aktivitetsensorn

  Är Aktivitetsensorn aktiverad i appen under konfiguration på din FeedCon enhet där den är kopplad till?

  Är kabeln hel?
  Pekar sensorerna i toppen på Aktivitetsensorn mot varandra när den är orörd? Fastnar sensorerna i varandra när röret flyttas åt ena sidan?

  Testa om strömmen är sluten med mätutrustning, när den är orörd och när röret lyfts ska den öppnas.

 • Får inte fjärrstyrning via Bluetooth att funka

  Är Bluetooth användning tillåten för appen godkänd i din telefon, gå under din telefons inställningar och se att de är tillåtet.

  Ifall du inte hittar de testa med att avinstallera appen och installera den igen, godkänd rutan som kommer upp med att appen får använda telefonens Bluetooth. 

 • Varför kan jag inte lägga till schema i astro läget?

  Har du nivån Basic på ditt abonnemang kan du inte lägga till ett astro schema.

  Ifall du har Standard och Premium abonnemang – Har du lagt in en position på din FeedCon enhet? Annars går de inte att lägga till schema på astro. 

 • Hur fungerar kommunikationen mellan FeedCon och appen?

  Var sjätte timme kopplar FeedCon upp sig mot servern och lämnar och tar emot data. Detta innebär att ändras inställningar i t.ex. utfodringsschemat så är det vid dessa tillfällen som ändringen sker. Det står i appen när nästkommande uppdatering sker.

  Vid larm, t.ex. vid stopp, motorn kärvar m.m. så kopplar FeedCon upp sig direkt och skickar larm både via mail och till appen.

 • Vilken täckning krävs på telenätet för att kunna använda FeedCon?

  I FeedCon finns ett fast inbyggt simkort som är kopplat till vår M2M plattform, vilket säkerställer bästa möjliga täckning och funktion. Minimal täckning krävs för att FeedCon ska fungera. FeedCon fungerar även i övriga Europa och Baltikum.

 • Behöver jag köpa ett simkort för att använda FeedCon?

  Nej, FeedCon är aktiv när du köper den och i köpet ingår 1 månads abonnemang, FeedCon har ett fast simkort inbyggt i sig (embedded SIM).

 • Är FeedCon stöldsäker?

  FeedCon är stöldsäker då den blir obrukbar och därmed utan värde för en tjuv då FeedCon kan låsas av ägaren/användaren om den försvinner. Självklart kan användaren låsa upp FeedCon igen vid behov.

 • Hur vädertålig är FeedCon?

  FeedCon är mycket vattentålig och vädertålig då själva kretskortet är hellackat i ett speciallack som är extremt motståndskraftigt mot fukt och vatten.

 • Hur mycket ström drar FeedCon?

  En FeedCon drar ca 7-8 milliampere vid normal drift vilket är en mycket liten strömförbrukning i förhållande till motordrift, ev belysning och självurladdning i batteriet. Till exempel räcker ett fritids/marin batteri på 75AH till att driva FeedCon i knappt 1,5 år.

 • Hur mycket klarar den inbyggda solpanelsladdaren?

  Regulatorn klarar alla storlekar av solpaneler.

 • Vilket batteri passar till FeedCon?

  Vi rekommenderar att du använder ett laddningsbart 12 Volts batteri. Amperetimmar (Ah) ska vara 4,5 eller mer. I våra egna kompletta foderautomater använder vi ett marin/fritids batteri på 75 Ah kopplat till FeedCon.

 • Vad händer om jag kopplar in fel sladd på fel stift i FeedCon?

  Ingenting, FeedCon har ett inbyggt säkerhetssystem för att förhindra kortslutning/fel om det kopplas fel.

 • Om jag vill testa min FeedCon ute i fält, hur gör jag?

  Bryter strömmen och startar en kalibrering i FeedCon appen. Då kommer motorn att slå tre slag och sen köra i 6 sekunder. 

  [OBS! (Gäller FeedCon model 1) Om ni har solpanel täck denna annars strömsätter solpanelen FeedCon.]

  Viktigt att batteriet är laddat och foder finns i automaten!

 • Hur ansluter jag FeedCon till min foderautomat?

  Om FeedCon appen inte har laddats ner så kan du hämta den på Play butik (android) eller Appstore (Iphone eller Ipad). Skapa ett konto, lägg till ny box och ställ in vilken typ av foderspridare FeedCon ska monteras på.

 • Vad behöver jag göra för att få igång FeedCon med Nordic Gamekeeper appen?

  – Ladda ner appen på App store om du har en Iphone telefon eller i Play store om du har en android telefon.

  – Öppna appen och registrera konto, till detta behöver du uppge en mailadress.

  – När du gjort detta kommer ett registreringsmail att skickas till din mailadress med en klickbar länk. När du klickat på länken är ditt FeedCon konto klart och du kan logga in i appen. OBS! Kolla ifall mailet har hamnat i skräpposten.

  – I appen lägger du till din/dina FeedCon och gör de inställningar/scheman du vill.

 • Vad kostar abonnemanget och vad ingår i den första månaden?

  Ingår 1 månads Premium abonnemang hos Nordic Gamekeeper AB för molntjänsten där köparen också får fri tillgång till uppdateringar av utrustningen samt support. Därefter har du möjlighet att välja mellan 3 nivåer på abonnemangen, beroende på just ditt behov.

  Kostnad per år (inkl. moms)
  Basic                 108 SEK
  Standard          228 SEK
  Premium          468 SEK

  Klicka HÄR för mer info om vad de olika nivåerna innehåller.

 • Vad är Nordic Gamekeepers bildgalleri?

  Nordic Gamekeepers bildgalleri är en plats i Nordic Gamekeeper-appen där alla dina bilder från din åtelkamera lagras och sparas. Du kan lagra maximalt 1200 bilder under en period av 14 dagar på ett rullande schema som betyder först in – först ut.

  Varje FeedCon har sitt eget bildgalleri och hela jaktgruppen kan se bilderna tillsammans och det är också lätt att skicka och/eller spara bilder du vill behålla längre. Du behöver därmed inte få bilderna från din kamera i din e-post längre.

 • Kan jag flytta FeedCon mellan olika automater/märken?

  Ja, FeedCon kan flyttas mellan olika automater/märken. När FeedCon ska kopplas in i en ny foderautomat så behöver den kalibreras till just den automaten. Detta görs genom att välja automat i konfigurationsmenyn i appen sedan gör man en kalibrering.

 • Hur gör jag om fler ska kunna se mina foderautomater med FeedCon via Nordic Gamekeeper appen?

  För att någon annan ska kunna se status på dina foderautomater med FeedCon behöver de logga in i appen med samma e-post adress och lösenord.

  Tips! Om ni är ett jaktlag som delar på en eller flera foderautomater så kan ni skapa ett Gmail konto tex jaktlaget@gmail.com och ett gemensamt lösenord.  Därefter är det lätt för alla att logga in i appen och även lägga till detta konto i telefonen och på så sätt få info och larm om foderautomaterna via mail i telefonerna.

 • Hur många FeedCon kan jag ansluta till mitt konto i appen?

  I princip hur många som helst.

 • Fungerar FeedCon till alla foderautomater?

  Ja, FeedCon är kompatibel med alla 12 volts timerstyrda foderautomater som finns på marknaden.