Om jag vill testa min FeedCon ute i fält, hur gör jag?

Bryter strömmen och startar en kalibrering i FeedCon appen. Då kommer motorn att slå tre slag och sen köra i 6 sekunder. 

[OBS! (Gäller FeedCon model 1) Om ni har solpanel täck denna annars strömsätter solpanelen FeedCon.]

Viktigt att batteriet är laddat och foder finns i automaten!