App larm – Lampan sönder

Om du får detta larm så är din led belysning sannolikt sönder eller inte ansluten på ett korrekt sätt. Larmet indikerar att ingen/lite ström gå genom ledbelysningen. Verifiera att ledbelysningen fungerar genom att ansluta den direkt till en strömkälla (t.ex. batteriet). Se till att den är korrekt ansluten till lamputgångarna på din FeedCon.

Ledbelysningen  kan testas genom att genomföra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs). Tycks ledbelysningen inte fungera, kontakta Nordic Gamekeepers support.

OBS! Var försiktig med att ansluta en alltför kraftfull ledbelysning då systemet endast tolererar ledbelysning som drar mindre än 5 A ström (mindre än 60 W).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *