App larm – Kalibrering misslyckades

Detta larm indikerar att kalibreringskörningen misslyckats. Kontrollera att batteriet och motorn är anslutna korrekt och att inget blockerar motorn. Prova vrida motoraxeln manuellt och se till att den roterar relativt fritt och inte sitter fast (var noggrann med att koppla ur batteriet först så att motorn inte startar oväntat och orsakar skada).

[OBS! (Gäller FeedCon modell 1) Glöm inte vid kalibrering att täcka/lossa kabeln till solpanelen!]

Tips!

Har du brutit strömmen?
Startade du om strömmen till FeedCon enheten precis innan du startade kalibrering i appen.

Har du dålig täckning på din mobiltelefon?
Förmodligen räcker inte täckningen för att komma i kontakt med appen för att starta en kalibrering.

Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *