Hur fungerar kommunikationen mellan FeedCon och appen?

Var sjätte timme kopplar FeedCon upp sig mot servern och lämnar och tar emot data. Detta innebär att ändras inställningar i t.ex. utfodringsschemat så är det vid dessa tillfällen som ändringen sker. Det står i appen när nästkommande uppdatering sker.

Vid larm, t.ex. vid stopp, motorn kärvar m.m. så kopplar FeedCon upp sig direkt och skickar larm både via mail och till appen.