Frågor & svarfrågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna ställda till Nordic Gamekeeper.

Sök eller använd kategorierna för att hitta det du söker.

 

Fanns inte svaret på din fråga, kontakta supporten på kontakt@nordicgamekeeper.com

Eller ring vår support på +46 70 554 46 07.
Våra öppettider är 8–18 vardagar och 10-16 helger.

Bästa hälsningar

/ Team NG

 • FAQ
 • Allmänt
 • Installation
 • Larm
 • Teknisk specifikation
Expand All | Collapse All
 • 1. Vad händer om jag kopplar in fel sladd på fel stift i FeedCon?
   

  Ingenting, FeedCon har ett inbyggt säkerhetssystem för att förhindra kortslutning/fel om det kopplas fel.

 • 2. Om jag vill testa min FeedCon ute i fält, hur gör jag?
   

  Bryter strömmen och startar en kalibrering i FeedCon appen. Då kommer motorn att slå tre slag och sen köra i 10 sekunder.
  Viktigt att batteriet är laddat och foder finns i automaten!

 • 3. Hur många FeedCon kan jag ansluta till mitt konto i appen?
   

  I princip hur många som helst.

 • 4. Hur ansluter jag FeedCon till min foderautomat?
   

  Om FeedCon appen inte har laddats ner så kan du hämta den på Play butik (android) eller Appstore (Iphone eller Ipad). Skapa ett konto, lägg till ny box och ställ in vilken typ av foderspridare FeedCon ska monteras på.

 • 5. Vad behöver jag göra för att få i gång min FeedCon app?
   

  - Ladda ner appen på Appstore om du har en apple telefon eller i Play butik om du har en android telefon.

  - Öppna appen och registrera konto, till detta behöver du uppge en mailadress.

  - När du gjort detta kommer ett registreringsmail att skickas till din mailadress med en klickbar länk. När du klickat på länken är ditt FeedCon konto klart och du kan logga in i appen.

  - I appen lägger du till din/dina FeedCon och gör de inställningar/scheman du vill.

 • 6. Hur gör jag om fler ska kunna se mina foderautomater via FeedCon?
   

  För att någon annan ska kunna se status på dina foderautomater i FeedCon behöver de logga in i appen med samma e-post adress och lösenord. Tips! Om ni är ett jaktlag som delar på en eller flera foderautomater så kan ni skapa ett Gmail konto tex jaktlaget@gmail.com och ett gemensamt lösenord.  Därefter är det lätt för alla att logga in i appen och även lägga till detta konto i telefonen och på så sätt få info och larm om foderautomaterna via mail i telefonerna. OBS: Endast en person åt gången kan vara ”admin” ansvarig och ha möjlighet att ändra inställningar för fodertider m.m.

  Vi planerar en kommande uppdatering framöver som möjliggör att bjuda in gäst till FeedCon kontot där gästen kan se men inte göra några ändringar i inställningar.

 • 7. Kan jag flytta FeedCon mellan olika automater/märken?
   

  Ja, FeedCon kan flyttas mellan olika automater/märken. När FeedCon ska kopplas in i en ny foderautomat så behöver den kalibreras till just den automaten. Detta görs genom att välja automat i konfigurationsmenyn i appen sedan gör man en kalibrering.

 • 8. Fungerar FeedCon till alla foderautomater?
   

  Ja, FeedCon är kompatibel med alla 12 volts timerstyrda foderautomater som finns på marknaden.

 • 9. Vad kostar abonnemanget och vad ingår i det efter de 3 första månaderna?
   

  Efter 3 månader kommer abonnemanget att kosta 480 kr per år. I abonnemanget/tjänsten ingår all teletrafik, tjänsterna i appen samt även framtida uppdateringar.

 • 10. Behöver jag köpa ett simkort för att använda FeedCon?
   

  Nej, FeedCon är aktiv när du köper den och i köpet ingår ett års abonnemang, FeedCon har ett fast simkort inbyggt i sig (embedded SIM).

 • 11. Hur vädertålig är FeedCon?
   

  FeedCon är mycket vattentålig och vädertålig då själva kretskortet är hellackat i ett speciallack som är extremt motståndskraftigt mot fukt och vatten.

 • 12. Hur fungerar kommunikationen mellan FeedCon och appen?
   

  Två ggr per dygn kopplar FeedCon upp sig mot servern och lämnar och tar emot data. Detta innebär att ändras inställningar i t.ex. utfodringsschemat så är det vid dessa tillfällen som ändringen sker. Det står i appen när nästkommande uppdatering sker.
  Vid larm, t.ex. vid stopp, motorn kärvar m.m. så kopplar FeedCon upp sig direkt och skickar larm både via mail och till appen.

 • 13. Är FeedCon stöldsäker?
   

  FeedCon är stöldsäker då den blir obrukbar och därmed utan värde för en tjuv då FeedCon kan låsas av ägaren/användaren om den försvinner. Självklart kan användaren låsa upp FeedCon igen vid behov.

 • 14. Hur mycket ström drar FeedCon?
   

  En feedCon drar ca 3-4 milliampere vid normal drift vilket är en mycket liten strömförbrukning i förhållande till motordrift, ev belysning och självurladdning i batteriet. Till exempel räcker ett fritids/marin batteri på 75AH till att driva FeedCon i knappt 3 år.

 • 15. Vilken täckning krävs på telenätet för att kunna använda FeedCon?
   

  I FeedCon finns ett fast inbyggt simkort från Telia. Utöver Telias nät fungerar FeedCon även på Telenors och Tele 2 nät i Sverige. Minimal täckning krävs för att FeedCon ska fungera. FeedCon fungerar även i övriga Europa och Baltikum.

 • 16. Box inaktiv
   

  Om du får detta larm och inte har möjlighet att besöka din box, vänta 24 timmar. Har du efter det inte fått en ny syncning kan du behöva besöka din box och starta om den. Verifiera att den gröna dioden blinkar på boxen efter omstart. Om inte så kan boxen vara skadad/defekt och behöver bytas ut.

  Ifall felet är frekvent återkommande eller inte löses av ovanstående, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 17. Låg batterinivå
   

  Batteriet som försöjer FeedCon-boxen med ström börjar ta slut och behöver bytas ut och laddas. Spridarmotorn körs sannolikt med mindre kraft då batteriet börjar ta slut.

 • 18. Kritisk batterinivå
   

  Batteriet som försöjer FeedCon-boxen med ström är nästan helt slut och behöver bytas ut/laddas så snart som möjligt.

 • 19. Låg signalstyrka
   

  Om du får detta larm så är signalstyrkan låg eller så har ett kommunikationsfel inträffat. Detta är ofta ett temporärt fel, men om det återkommer ofta så behöver du besöka din utfodringsplats och verifiera att antennen är ansluten till FeedCon ordentligt och sitter på ett bra ställe på foderbehållarens utsida.

  Om felet kvarstår eller är frekvent återkommande, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 20. Lampan sönder
   

  Om du får detta larm så är din led belysning sannolikt sönder eller inte ansluten på ett korrekt sätt. Larmet indikerar att ingen/lite ström gå genom ledbelysningen. Verifiera att ledbelysningen fungerar genom att ansluta den direkt till en strömkälla (t.ex. batteriet). Se till att den är korrekt ansluten till lamputgångarna på din FeedCon.

  Ledbelysningen  kan testas genom att genomföra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs). Tycks ledbelysningen inte fungera, kontakta Nordic Gamekeepers support.

  OBS: Var försiktig med att ansluta en alltför kraftfull ledbelysning då systemet endast tolererar ledbelysning som drar mindre än 5 A ström (mindre än 60 W).

  OBS! Du kan få detta larm om du har sänkt %-satsen mycket lågt på styrkan på din ledbelysning. Då kan du ignorera detta larm.

 • 21. Foder slut
   

  Indikerar att fodret är på väg att ta slut i behållaren. Besök din foderautomat och fyll på behållaren. Kom ihåg att återställa din nivågivare efter påfyllning.

  Om du har problem med din fodernivågivare, verifiera att sensorn fungerar genom att mäta över sensoringångarna på din FeedCon. Spänningen ska gå från 2.5 V till 0 V då sensorn aktiveras.

  Kontakta Nordic Gamekeepers support för mer hjälp.

 • 22. Motorn kärvar
   

  Larmet indikerar att motorn drar ovanligt mycket ström och går troligen trögt eller sitter fast helt. Systemets strömövervakningsfunktion avbryter då utfodringen. Inspektera din FeedCon och spridarmotor efter möjliga fel och kontrollera att motorn roterar fritt och inte sitter fast. Om allt verkar vara på sin plats, prova köra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs).

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 23. Motorn går för lätt
   

  Larmet indikerar att spridarmotorn går lättare än normalt, troligen p.g.a. att fodret börjar ta slut eller att det sitter fast i behållaren. Besök din återplats och verifiera om detta är fallet. Om allt är som det ska, överväg att kalibrera om din FeedCon (omstart av FeedCon krävs).

  Om problemet kvarstår, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 24. Motor ej ansluten
   

  Ingen ström uppmättes när spridarmotorn skulle körts, vilket indikerar att motorn ej är korrekt ansluten. Besök din återplats och verifiera att motorn är ansluten korrekt. Om allt verkar vara på sin plats, prova köra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs).

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 25. Hög temperatur
   

  FeedCon has uppmätt hög temperatur, vilket potentiellt kan skada den. Överväg att flytta din FeedCon till en svalare plats i skuggan.

 • 26. Kalibrering misslyckades
   

  Detta larm indikerar att kalibreringskörningen misslyckats. Kontrollera att batteriet och motorn är anslutna korrekt och att inget blockerar motorn. Prova vrida motoraxeln manuellt och se till att den roterar relativt fritt och inte sitter fast (var noggrann med att koppla ur batteriet först så att motorn inte startar oväntat och orsakar skada).

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 27. FeedCon har startats om
   

  Om du får detta larm så har FeedCon-systemet startats om. Om detta var en oväntad händelse kan det indikera att systemet har problem med strömförsörjningen, t.ex. p.g.a. låg batterinivå eller för att batteriet inte är anslutet ordentligt. Det är än mer sannolikt att systemet startar om i samband med körning av spridarmotorn då batteriet inte ”orkar” levererar tillräckligt för både motorn och FeedCon. I detta fall uteblir utfodring.

  Notera att larmet indikerar en omstart av systemet och att det nu är igång igen. Det är möjligt att det bara var ett tillfälligt fel med strömförsörjningen om problemet inte är återkommande. Om du misstänker att någon obehörig har manipulerat din FeedCon så kan det vara en god idé att besöka din åtelplats och kontrollera att allt är som det ska.

  Kontakta Nordic Gamekeepers support för mer hjälp.

 • 28. Vilket batteri passar till våra foderautomaterna?
   

  Vi rekommenderar ett Fritids/Marinbatteri på cirka 75ah.

 • 1. Hur gör jag om fler ska kunna se mina foderautomater via FeedCon?
   

  För att någon annan ska kunna se status på dina foderautomater i FeedCon behöver de logga in i appen med samma e-post adress och lösenord. Tips! Om ni är ett jaktlag som delar på en eller flera foderautomater så kan ni skapa ett Gmail konto tex jaktlaget@gmail.com och ett gemensamt lösenord.  Därefter är det lätt för alla att logga in i appen och även lägga till detta konto i telefonen och på så sätt få info och larm om foderautomaterna via mail i telefonerna. OBS: Endast en person åt gången kan vara ”admin” ansvarig och ha möjlighet att ändra inställningar för fodertider m.m.

  Vi planerar en kommande uppdatering framöver som möjliggör att bjuda in gäst till FeedCon kontot där gästen kan se men inte göra några ändringar i inställningar.

 • 2. Hur många FeedCon kan jag ansluta till mitt konto i appen?
   

  I princip hur många som helst.

 • 3. Kan jag flytta FeedCon mellan olika automater/märken?
   

  Ja, FeedCon kan flyttas mellan olika automater/märken. När FeedCon ska kopplas in i en ny foderautomat så behöver den kalibreras till just den automaten. Detta görs genom att välja automat i konfigurationsmenyn i appen sedan gör man en kalibrering.

 • 4. Fungerar FeedCon till alla foderautomater?
   

  Ja, FeedCon är kompatibel med alla 12 volts timerstyrda foderautomater som finns på marknaden.

 • 5. Vad kostar abonnemanget och vad ingår i det efter de 3 första månaderna?
   

  Efter 3 månader kommer abonnemanget att kosta 480 kr per år. I abonnemanget/tjänsten ingår all teletrafik, tjänsterna i appen samt även framtida uppdateringar.

 • 6. Behöver jag köpa ett simkort för att använda FeedCon?
   

  Nej, FeedCon är aktiv när du köper den och i köpet ingår ett års abonnemang, FeedCon har ett fast simkort inbyggt i sig (embedded SIM).

 • 1. Vad händer om jag kopplar in fel sladd på fel stift i FeedCon?
   

  Ingenting, FeedCon har ett inbyggt säkerhetssystem för att förhindra kortslutning/fel om det kopplas fel.

 • 2. Vad behöver jag göra för att få i gång min FeedCon app?
   

  - Ladda ner appen på Appstore om du har en apple telefon eller i Play butik om du har en android telefon.

  - Öppna appen och registrera konto, till detta behöver du uppge en mailadress.

  - När du gjort detta kommer ett registreringsmail att skickas till din mailadress med en klickbar länk. När du klickat på länken är ditt FeedCon konto klart och du kan logga in i appen.

  - I appen lägger du till din/dina FeedCon och gör de inställningar/scheman du vill.

 • 3. Om jag vill testa min FeedCon ute i fält, hur gör jag?
   

  Bryter strömmen och startar en kalibrering i FeedCon appen. Då kommer motorn att slå tre slag och sen köra i 10 sekunder.
  Viktigt att batteriet är laddat och foder finns i automaten!

 • 4. Hur ansluter jag FeedCon till min foderautomat?
   

  Om FeedCon appen inte har laddats ner så kan du hämta den på Play butik (android) eller Appstore (Iphone eller Ipad). Skapa ett konto, lägg till ny box och ställ in vilken typ av foderspridare FeedCon ska monteras på.

 • 5. Vilket batteri passar till våra foderautomaterna?
   

  Vi rekommenderar ett Fritids/Marinbatteri på cirka 75ah.

 • 1. Box inaktiv
   

  Om du får detta larm och inte har möjlighet att besöka din box, vänta 24 timmar. Har du efter det inte fått en ny syncning kan du behöva besöka din box och starta om den. Verifiera att den gröna dioden blinkar på boxen efter omstart. Om inte så kan boxen vara skadad/defekt och behöver bytas ut.

  Ifall felet är frekvent återkommande eller inte löses av ovanstående, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 2. Låg batterinivå
   

  Batteriet som försöjer FeedCon-boxen med ström börjar ta slut och behöver bytas ut och laddas. Spridarmotorn körs sannolikt med mindre kraft då batteriet börjar ta slut.

 • 3. Kritisk batterinivå
   

  Batteriet som försöjer FeedCon-boxen med ström är nästan helt slut och behöver bytas ut/laddas så snart som möjligt.

 • 4. Låg signalstyrka
   

  Om du får detta larm så är signalstyrkan låg eller så har ett kommunikationsfel inträffat. Detta är ofta ett temporärt fel, men om det återkommer ofta så behöver du besöka din utfodringsplats och verifiera att antennen är ansluten till FeedCon ordentligt och sitter på ett bra ställe på foderbehållarens utsida.

  Om felet kvarstår eller är frekvent återkommande, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 5. Lampan sönder
   

  Om du får detta larm så är din led belysning sannolikt sönder eller inte ansluten på ett korrekt sätt. Larmet indikerar att ingen/lite ström gå genom ledbelysningen. Verifiera att ledbelysningen fungerar genom att ansluta den direkt till en strömkälla (t.ex. batteriet). Se till att den är korrekt ansluten till lamputgångarna på din FeedCon.

  Ledbelysningen  kan testas genom att genomföra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs). Tycks ledbelysningen inte fungera, kontakta Nordic Gamekeepers support.

  OBS: Var försiktig med att ansluta en alltför kraftfull ledbelysning då systemet endast tolererar ledbelysning som drar mindre än 5 A ström (mindre än 60 W).

  OBS! Du kan få detta larm om du har sänkt %-satsen mycket lågt på styrkan på din ledbelysning. Då kan du ignorera detta larm.

 • 6. Foder slut
   

  Indikerar att fodret är på väg att ta slut i behållaren. Besök din foderautomat och fyll på behållaren. Kom ihåg att återställa din nivågivare efter påfyllning.

  Om du har problem med din fodernivågivare, verifiera att sensorn fungerar genom att mäta över sensoringångarna på din FeedCon. Spänningen ska gå från 2.5 V till 0 V då sensorn aktiveras.

  Kontakta Nordic Gamekeepers support för mer hjälp.

 • 7. Motorn kärvar
   

  Larmet indikerar att motorn drar ovanligt mycket ström och går troligen trögt eller sitter fast helt. Systemets strömövervakningsfunktion avbryter då utfodringen. Inspektera din FeedCon och spridarmotor efter möjliga fel och kontrollera att motorn roterar fritt och inte sitter fast. Om allt verkar vara på sin plats, prova köra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs).

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 8. Motorn går för lätt
   

  Larmet indikerar att spridarmotorn går lättare än normalt, troligen p.g.a. att fodret börjar ta slut eller att det sitter fast i behållaren. Besök din återplats och verifiera om detta är fallet. Om allt är som det ska, överväg att kalibrera om din FeedCon (omstart av FeedCon krävs).

  Om problemet kvarstår, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 9. Motor ej ansluten
   

  Ingen ström uppmättes när spridarmotorn skulle körts, vilket indikerar att motorn ej är korrekt ansluten. Besök din återplats och verifiera att motorn är ansluten korrekt. Om allt verkar vara på sin plats, prova köra en ny kalibrering (omstart av FeedCon krävs).

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 10. Hög temperatur
   

  FeedCon has uppmätt hög temperatur, vilket potentiellt kan skada den. Överväg att flytta din FeedCon till en svalare plats i skuggan.

 • 11. Kalibrering misslyckades
   

  Detta larm indikerar att kalibreringskörningen misslyckats. Kontrollera att batteriet och motorn är anslutna korrekt och att inget blockerar motorn. Prova vrida motoraxeln manuellt och se till att den roterar relativt fritt och inte sitter fast (var noggrann med att koppla ur batteriet först så att motorn inte startar oväntat och orsakar skada).

  Kvarstår problemet, kontakta Nordic Gamekeepers support.

 • 12. FeedCon har startats om
   

  Om du får detta larm så har FeedCon-systemet startats om. Om detta var en oväntad händelse kan det indikera att systemet har problem med strömförsörjningen, t.ex. p.g.a. låg batterinivå eller för att batteriet inte är anslutet ordentligt. Det är än mer sannolikt att systemet startar om i samband med körning av spridarmotorn då batteriet inte ”orkar” levererar tillräckligt för både motorn och FeedCon. I detta fall uteblir utfodring.

  Notera att larmet indikerar en omstart av systemet och att det nu är igång igen. Det är möjligt att det bara var ett tillfälligt fel med strömförsörjningen om problemet inte är återkommande. Om du misstänker att någon obehörig har manipulerat din FeedCon så kan det vara en god idé att besöka din åtelplats och kontrollera att allt är som det ska.

  Kontakta Nordic Gamekeepers support för mer hjälp.

 • 1. Hur vädertålig är FeedCon?
   

  FeedCon är mycket vattentålig och vädertålig då själva kretskortet är hellackat i ett speciallack som är extremt motståndskraftigt mot fukt och vatten.

 • 2. Hur fungerar kommunikationen mellan FeedCon och appen?
   

  Två ggr per dygn kopplar FeedCon upp sig mot servern och lämnar och tar emot data. Detta innebär att ändras inställningar i t.ex. utfodringsschemat så är det vid dessa tillfällen som ändringen sker. Det står i appen när nästkommande uppdatering sker.
  Vid larm, t.ex. vid stopp, motorn kärvar m.m. så kopplar FeedCon upp sig direkt och skickar larm både via mail och till appen.

 • 3. Är FeedCon stöldsäker?
   

  FeedCon är stöldsäker då den blir obrukbar och därmed utan värde för en tjuv då FeedCon kan låsas av ägaren/användaren om den försvinner. Självklart kan användaren låsa upp FeedCon igen vid behov.

 • 4. Hur mycket ström drar FeedCon?
   

  En feedCon drar ca 3-4 milliampere vid normal drift vilket är en mycket liten strömförbrukning i förhållande till motordrift, ev belysning och självurladdning i batteriet. Till exempel räcker ett fritids/marin batteri på 75AH till att driva FeedCon i knappt 3 år.

 • 5. Vilken täckning krävs på telenätet för att kunna använda FeedCon?
   

  I FeedCon finns ett fast inbyggt simkort från Telia. Utöver Telias nät fungerar FeedCon även på Telenors och Tele 2 nät i Sverige. Minimal täckning krävs för att FeedCon ska fungera. FeedCon fungerar även i övriga Europa och Baltikum.

 • 6. Vilket batteri passar till våra foderautomaterna?
   

  Vi rekommenderar ett Fritids/Marinbatteri på cirka 75ah.